Header

Prywatność użytkowników naszych serwisów ma dla nas najwyższe znaczenie. Szczególnie dbamy o ochronę danych osobowych. Wykorzystujemy najlepsze środki technologiczne uniemożliwiające ingerencję w dane osobowe użytkowników osobom nieupoważnionym. W trakcie korzystania z naszych serwisów, zbieramy informacje o: adresach IP użytkowników i numerach MSISDN. Są one zbierane z logów naszego serwera. Są one wykorzystywane dla celów prawidłowej i optymalnej realizacji naszych usług. Administratorem danych osobowych użytkowników jest Digital Global Pass SAS, przy 350 rue Denis Papin Parc de la Duranne - Domaine du Touril 13100 Aix-en-Provence, Francja, wpisana w Registre du Commerce et des Sociétés pod numerem B 430 325 811. Dane osobowe użytkowników serwisu przetwarzane są wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usługi. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane nie są udostępniane podmiotom trzecim. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do treści jego danych oraz ich poprawiania. Serwis przeznaczony jest wyłącznie dla osób pełnoletnich. 

NonStop Videos

PANEL1. Home page
2. Your account
You are in offline mode !